Syvätiivistys (OPT)

Syvätiivistämme ohjatulla pudotustiivistyslaitteella siltojen-, katujen-, tuulivoimaloiden ja kerrostalojen pohjia sekä satama- ja ratapenkereitä.